Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Consiliile locale ale tinerilor

Thu, 22/03/2018 - 15:12 -- stisc_admin

Programul național de asistență pentru consolidarea și dezvoltarea consiliilor raionale/municipale ale tinerilor

Scopul Programului Naţional de asistenţă pentru consolidarea şi dezvoltarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor este acordarea suportului financiar şi metodologic pentru consolidarea capacităţilor de organizare şi funcţionare ale Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor în calitate de structură reprezentativă precum şi de împuternicire a tinerilor pentru asigurarea participării lor în procesele de luare a deciziilor la nivel local şi regional

Acordarea suportului financiar şi metodologic Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor pentru desfăşurarea eficientă a activităţilor în vederea realizării următoarelor obiective: 

1) formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima, dialoga între ei inclusiv cu factorii de decizie și cu alți actori sociali, în problemele care îi interesează; 

2) responsabilizarea tinerilor în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor probleme, prin prezentare recomandărilor cu privire la activităţile de tineret şi problemele cei afectează; 

3) oferirea posibilităţii tinerilor de a învăţa cetăţenia democratică activă, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării, precum şi dezvoltarea abilităţilor de lider, de a deveni cetăţean activ; 

4) încurajarea participării tinerilor la identificarea, prevenirea şi rezolvarea problemelor tinerilor în a cărei rază își desfășoară activitățile;

Programul este format din următoarele componente:

Componenta I - Consultanţă şi abilitarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. Componenta II - Cofinanţarea programelor de activitate ale Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor. 

Participarea Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor la componenta II a programului este posibilă doar după parcurgerea Componentei I.

Programul este destinat Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor deja formate şi recunoscute de Autorităţile Publice Locale de nivelul II.

Informaţii suplimentare privind accesarea programului pot fi obţinute la nr. de telefon 022 820-866, persoana de contact, Larisa Macarenco, consultant principal, Direcţia tineret.

 

Parteneri de implementare: 

Programul național de asistență pentru consolidarea consiliilor raionale/municipale ale tinerilor este implementat în parteneriat cu Rețeaua Națioanlă a Consiliilor Raionale/Municipale ale Tinerilor.