Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret

Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării implementează Programul de dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017-2022, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari și atinse următoarele obiective ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020:

  • sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse;
  • consolidarea consiliilor locale ale tinerilor;
  • diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor;
  • dezvoltarea serviciilor outreach;
  • intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;
  • extinderea serviciilor de educaţie nonformală.

 

Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 2017-2022urmează a fi implementat în unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a serviciilor pentru tineri.

 

Beneficiarii:

Programul este destinat centrelor de tineret, instituțiilor publice constituite de autoritățile publice locale de nivelul I și II, inclusiv de instituții necomerciale private, asociații obștești și fundații, care, în cooperare cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor presta servicii de tineret la nivel raional/municipal ori la nivelul grupurilor de comunități.

 

Componentele Programului

  • Componenta I: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret.
  • Componenta a II-a: suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret.
  • Componenta a III-a: suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.

  

Informaţii suplimentare privind accesarea programului pot fi obţinute la nr. de telefon 022 820-866, persoana de contact, Larisa Macarenco, consultant principal, Direcţia tineret.

 Parteneri de implementare: