Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Rapoarte SNDST 2020

În conformitate cu prevederile Hotărîrii nr. 1006/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a sectorului de tineret 2020 (SNDST 2020) şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia, ministerele şi alte autorităţi administrative centrale cu responsabilităţi în domeniul nominalizat întreprind măsurile necesare în vederea executării, în termenele stabilite, a acţiunilor preconizate pentru implementarea SNDST 2020.

 

Rapoartele anuale cu privire la realizarea prevederilor Strategiei şi a Planului de acţiuni nominalizate, pot fi vizualizate mai jos: