Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Petiții Online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a Petițiilor online de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

Pagina web www.mec.gov.md Vă oferă posibilitatea de depune o Petiție online către minister în mod electronic. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicați responsabili ai MEC, personalul din cadrul Proiectului Reforma Învățământului în Moldova (PRIM) și personalul din cadrul Proiectului Învățământ Superior.

Cerinţe faţă de petiţie:

Potrivit art. 75 alin. (1) din Codul administrativ, petiţia conţine următoarele elemente:

a) numele și prenumele sau denumirea petiționarului;

b) domiciliul sau sediul petiționarului și adresa de poștă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale;

c) denumirea autorității publice;

d) obiectul petiției și motivarea acesteia;

 

Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.75 alin.(1) lit.c)–e) din Codul administrativ, solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. 

     Dacă petiția ține de competența altei autorități publice, originalul petiției se expediază autorității publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiției, fapt despre care petiționarul este informat.

 

Adresa:        Piaţa Marii Adunări Naţionale nr. 1   
                     Casa Guvernului, MD-2033 Chişinău,
                     Republica Moldova 
Tel.:             +373 (0) 22 23 35 60
E-Mail:        cancelaria@mec.gov.md 

7 + 2 =
Rezolvați această problemă aritmetică simplă și introduceți rezultatul. De exemplu, pentru 1+3 introduceți 4.