Ministerul Educației și Cercetării

Guvernul Republicii Moldova
A A A

Voluntariat

Persoanelor juridice de drept public sau privat, fără scop lucrativ. pot solicita Comisiei de certificare a instituției gazdă a activității de voluntariat, obținerea sau prelungirea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat.

Acest statut oferă dreptul de a utiliza următoarele instrumente de lucru cu voluntarii: contractul de voluntariat, certificatul nominal de voluntariat, carnetul de voluntar şi scrisoarea de recomandare.

 

Setul de acte depus de către persoanele juridice de drept public sunt:

 

 1. cererea cu privire la recunoaşterea/prelungirea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 1);
 2. programul anual de voluntariat al instituţiei (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 3);
 3. regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 6. Modelul poate fi modificat în concordanţă cu specificul instituţiei);
 4. actul privind desemnarea coordonatorului de voluntari și CV-ul acestuia;
 5. raportul de activitate al programului de voluntariat precum şi programul anual de voluntariat al instituţiei (în cazul în care s-a deţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat), semnat de către conducătorul şi contabilul organizaţiei/instituţiei şi autentificat prin ştampilă (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 4).

 

 Setul de acte depus de către persoanele juridice de drept privat sunt:

 

 1. cererea cu privire la recunoaşterea/prelungirea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 2);
 2. copia certificatului de utilitate publică (în cazul în care este deţinut):
 3. copia certificatului de înregistrare, extras din registrul de stat al persoanelor juridice cu o dată a eliberării nu mai mare de 3 luni la data depunerii dosarului ori decizia de înregistrare, confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei solicitantului;
 4. copia statutului organizaţiei;
 5. programul anual de voluntariat al instituţiei (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 3);
 6. regulament intern cu privire la implicarea voluntarilor în organizaţie/instituţie(Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 6. Modelul poate fi modificat în concordanţă cu specificul instituţiei);
 7. actul privind desemnarea coordonatorului de voluntari și CV-ul acestuia;
 8. raportul de activitate al programului de voluntariat precum şi programul anual de voluntariat al instituţiei (în cazul în care s-a deţinut statutul de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat), semnat de către conducătorul şi contabilul organizaţiei/instituţiei şi autentificat prin ştampilă (Vedeți mapa ,,Modele tip de acte”, modelul nr. 4).

 

 

ATENȚIE!.Dosarul se depun online, la adresa voluntariat@mecc.gov.md, respectînd următoarele cerințe tehnice:

 

 1. Dosarul se depune complet, fiind expediat într-un singur mesaj (link-urile în google drive nu se acceptă).
 2. Fiecare act din lista de mai sus se va scana în format PDF separat, fiindu-i oferită denumirea corespunzătoare (ex. program, cerere, raport etc). Documentele scanate trebuie să fie lizibile, într-o calitate bună.
 3. Mesaj expediat va conține suplimentar dosarului, numele/prenumele coordonatorului de voluntari, însoțit de numărul de telefon și adresa de e-mail a acestuia (în cazul în care adresa expeditorului diferă de cea a coordonatorului).
 4. La elaborarea programului și raportului se va ține cont de formatul aprobat de Comisie, fiind adăugate rînduri noi la necesitate, dar păstrînd toate coloanele și rubricile. Informația oferită în modelul tip aprobat de Comisie e pentru ghidare, a nu se copia. Programul va prezenta pe lîngă activitățile de management (recrutare, integrare, elaborare documentație, evaluare a voluntarilor) obiective și activități concrete în care vor fi implicați voluntarii sau care vor fi realizate de către voluntari.

 

Instituțiilor gazdă a activității de voluntariat le pot fi eliberate carnete de voluntar, în baza unui set de acte ce va cuprinde:

 

 1. solicitarea privind eliberarea carnetului de voluntar ((Modele tip de acte, modelul nr. 8);
 2. copia contractelor de voluntariat (Modele tip de acte, modelul nr. 5, poate fi modificat în concordanţă cu specificul instituţiei);
 3. copia buletinului de identitate a voluntarului.

 

 

Persoana de contact:

Stegarescu Lucia, Secretar al Comisiei de certificare al instituțiilor gazdă a activității de voluntariat

 

tel: 078922616 ,    e-mail: voluntariat@mec.gov.md

 

 

 

Ghidul coordonatorului de voluntari din Republica Moldova

Ordin cu privire la instituirea Comisiei de certificare a IGAV

Concurs de selectare a membrilor societății civile în comisia de certificare a instituţiilor gazdă a activităţii de voluntariat